Artsartikel

Artsartikel
Bestemte artikel foran hele arten (på
nogle sprog).
Ex: spansk: los perros son animales
(hunde er dyr).
Aspekt Grammatisk kategori der betegner, at
verbalformen udtrykker noget afsluttet
(handling) eller noget uafsluttet
(tilstand). Måden at anskue noget på.
Syn. Aktionsart (se dette).
Se også Almenmåde, Fortidsmåde.
Perfektiv: begivenhed, afsluttet handling,
(aorist) indtrædende handling
(ingressiv).
Syn. momentan/punktuel aspekt.
Imperfektiv: situation, noget uafsluttet
en baggrundshandling.
Syn. durativ aspekt.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”